Recent Posts by admin_kb

Płeć do zmiany – jak to się robi?

Na zmianę płci mogą się decydować osoby transseskualne, czyli takie u których zdiagnozowano zaburzenia identyfikacji płciowej. Proces zmiany płci jest procesem wieloetapowym a jego celem jest uzyskanie wyglądu zgodnego z własną tożsamością płciową oraz pożądanej płci urzędowej. Diagnoza pacjentów z ZIP trwa około dwóch lat i może być rozpoczęta po uzyskaniu pełnoletniości. Są wyjątkowe sytuacje, w...
Czytaj dalej

Transgenderyzm i transseksualizm

Transgenderyzm, czyli transpłciowość lub inaczej międzypłciowość. Osoba transgenderowa to osoba odbiegająca od stereotypowych wyobrażeń na temat ról płciowych, ról społecznych, ale też zachowań przynależnych kobietom lub mężczyznom. Na przykład ubioru, fryzury czy makijażu. Osoba transgenderowa raczej nie będzie dążyła do zmiany płci, zwykle nie chce operacji chirurgicznych, ale chciałaby funkcjonować w społeczeństwie jako osoba płci...
Czytaj dalej

Płeć – nie tylko to co widać

Przyjmuje się , że tożsamość płciowa jest niezmienna, trwała. Jest cechą przypisaną każdemu z nas w okresie prenatalnym i najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach po urodzeniu. Rodzimy się więc z męską lub żeńską tożsamością płciową. W przeważającej większości jest ona zgodna z płcią biologiczną. Jeżeli są od tego odstępstwa, mówimy o zaburzeniach identyfikacji płciowej. Takie osoby...
Czytaj dalej

Płeć – najważniejsze co różni ludzi

Jest wiele typów płci. Pierwsza jest płeć genetyczna, czyli kariotyp każdego z nas. O tym, czy jesteśmy kobietą czy mężczyną, dziewczynką czy chłopcem, decyduje obecność chromosomu Y w kariotypie. Większość z nas ma 23 pary chromosomów, z czego jedna para to chromosomy płciowe – XX u kobiet i XY u mężczyzn. Następna w kolejności powstawania...
Czytaj dalej

Recent Comments by admin_kb

    No comments by admin_kb yet.