Płeć alternatywna – płeć poza binarnym stereotypem

Dotąd nie było możliwości diagnozowania płci, która nie jest ani płcią męską, ani żeńską. Najnowsza amerykańska klasyfikacja zaburzeń psychicznych DSM-5 daje taką możliwość. Wśród wymienianych tam zaburzeń mamy kategorię „Gender dysphoria”, czyli dezaprobata płci. Dotąd diagnozowaliśmy zaburzenia identyfikacji płciowej określając je jako K/M lub M/K, czyli kobieta, która psychicznie czuje się mężczyzną oraz mężczyzna, który czuje się kobietą, teraz jest możliwość określenia płci alternatywnej, czyli ani kobieta ani mężczyzna. Dotąd pojawiały się próby definiowania tzw. trzeciej płci. Teraz, wygląda na to, że będzie możliwość postawienia takiej diagnozy. W mojej ocenie to przełom porównywalny z tym, kiedy w połowie lat 80-tych wykreślono z listy zaburzeń psychicznych orientację homoseksualną.

No Comments Yet.

Leave a comment