Tempo dojrzewania płciowego a pozycja w grupie

Dojrzewanie płciowe rozpoczyna się wcześniej u dziewcząt, ma bardziej spokojny przebieg i trwa dłużej. U chłopców początek dojrzewania jest zwykle gwałtowny i burzliwy. Zmiany następują szybko. Początek dojrzewania oznacza pojawienie się poważnych zmian w budowie ciała i w zachowaniu. Szczególnie wśród chłopców charakterystyczne jest to, że wcześniejsze niż u rówieśników pojawienie się trzeciorzędowych cech płciowych stanowi o pozycji w grupie. Chłopcy, którzy wcześniej dojrzewają, zwykle przewodzą grupie rówieśniczej, zostają liderami. Są bardziej agresywni i przebojowi, chętnie imponują rówieśnikom, bez skrępowania potrafią prezentować swoją męskość. Przyjmują rolę „samców alfa” i zwykle udaje im się zdominować kolegów, którzy jeszcze nie wkroczyli na drogę dojrzewania płciowego.  Potem różnice te się wyrównują, ale początek dojrzewania w bardzo charakterystyczny sposób potrafi podzielić rówieśników na tych, którzy już czują się mężczyznami i na całą, wciąż „dziecinną” resztę. Wielu chłopców, którzy "spóźnili się" z dojrzewaniem bardzo to przeżywa, cierpi ich samoocena. Mogą potrzebować psychoterapii, wsparcia, psychoedukacji.

No Comments Yet.

Leave a comment