Zachowania homoseksualne u nastolatków

Początek okresu dojrzewania, szczególnie u chłopców, charakteryzują zachowania seksualne niedojrzałe, niepohamowane i często nieukierunkowane. Silne pobudzenie i chęć rywalizacji, imponowania kolegom, skłania do nieskrępowanego eksponowania narządów płciowych i podglądanie innych. Chłopcy sięgają po materiały erotyczne, inicjują zabawy seksualne, dążą do kontaktu fizycznego, głównie jest to dotykanie i ocieranie się. Zachowania seksualne są podejmowane, gdy tylko pojawi się okazja. Chłopcy zwracają się ku rówieśniczkom, dzieciom, także ku kobietom dojrzałym. Typowe dla wczesnego okresu dojrzewania są  eksperymenty seksualne wśród osób tej samej płci. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta mogą mieć wówczas doświadczenia erotyczne z własną płcią, ponieważ płeć przeciwna jest w tym okresie zwykle niedostępna. Chłopcy mogą np. obserwować pobudzenie w obecności kolegów podczas lekcji wf. Zdarza się, że takie doświadczenia budzą przerażenie, mogą się pojawiać myśli samobójcze a nawet próby samobójcze. Ważne jest uświadomienie sobie, że takie eksperymenty w ramach swojej płci nie muszą oznaczać orientacji homoseksualnej. Jest to rodzaj zachowań zastępczych spowodowanych brakiem innego obiektu seksualnego. Ponadto, w początkowym okresie dojrzewania, nastolatki nie mają jeszcze doświadczeń w kontrolowaniu impulsów seksualnych, w panowaniu nad swoim popędem i fantazjami seksualnymi. Z wiekiem pojawia się więcej doświadczeń, stają się one dojrzalsze i bardziej ukierunkowane.