Category Archives: Bez kategorii

Zachowania homoseksualne u nastolatków

Początek okresu dojrzewania, szczególnie u chłopców, charakteryzują zachowania seksualne niedojrzałe, niepohamowane i często nieukierunkowane. Silne pobudzenie i chęć rywalizacji, imponowania kolegom, skłania do nieskrępowanego eksponowania narządów płciowych i podglądanie innych. Chłopcy sięgają po materiały erotyczne, inicjują zabawy seksualne, dążą do kontaktu fizycznego, głównie jest to dotykanie i ocieranie się. Zachowania seksualne są podejmowane, gdy tylko...
Czytaj dalej

Płeć alternatywna – płeć poza binarnym stereotypem

Dotąd nie było możliwości diagnozowania płci, która nie jest ani płcią męską, ani żeńską. Najnowsza amerykańska klasyfikacja zaburzeń psychicznych DSM-5 daje taką możliwość. Wśród wymienianych tam zaburzeń mamy kategorię „Gender dysphoria”, czyli dezaprobata płci. Dotąd diagnozowaliśmy zaburzenia identyfikacji płciowej określając je jako K/M lub M/K, czyli kobieta, która psychicznie czuje się mężczyzną oraz mężczyzna, który...
Czytaj dalej

Tempo dojrzewania płciowego a pozycja w grupie

Dojrzewanie płciowe rozpoczyna się wcześniej u dziewcząt, ma bardziej spokojny przebieg i trwa dłużej. U chłopców początek dojrzewania jest zwykle gwałtowny i burzliwy. Zmiany następują szybko. Początek dojrzewania oznacza pojawienie się poważnych zmian w budowie ciała i w zachowaniu. Szczególnie wśród chłopców charakterystyczne jest to, że wcześniejsze niż u rówieśników pojawienie się trzeciorzędowych cech płciowych...
Czytaj dalej

Rozmowa z dzieckiem o nietypowych rodzinach

Dziecko w wieku przedszkolnym może być zdziwione, że nie wszystkie rodziny wyglądają tak jak jego rodzina. Pytania zadawane wprost: "Dlaczego Jaś nie ma taty i jak to możliwe?” mogą być kłopotliwe dla rodziców i dla Jasia. Ponieważ są różne modele rodzin, jakie spotykamy we współczesnym świecie, czasem trudno to dziecku zrozumieć. Najlepiej jest jak najwcześniej...
Czytaj dalej