Orientacja seksualna

Orientacja seksualna – skąd się bierze?

Nie ma stuprocentowej pewności co do źródeł takiej a nie innej orientacji seksualnej. Przyjmuje się, że orientacja seksualna człowieka mieści się na kontinuum pomiędzy najczęściej spotykaną orientacją heteroseksualną a o wiele rzadszą homoseksualną. Najnowsze teorie mówią, że o wykształceniu takiej a nie innej orientacji moga decydować hormony, głównie androgeny, czyli męskie hormony płciowe, a konkretnie ich poziom oraz wrażliwość receptorów androgenowych, które na nie reagują.

Różnicowanie psychoseksualne człowieka, czyli rozwój płci psychicznej, jest spowodowane różnicowaniem ośrodkowego układu nerwowego. Nie wiadomo dokładnie, kiedy proces ten się zaczyna, jak długo trwa okres krytyczny oraz kiedy różnicowanie się kończy.

Na podstawie aktualnych badań należy przyjąć, że kształtowanie płci psychicznej rozpoczyna się w okresie płodowym, a o przebiegu tego procesu decyduje obecność androgenów płodowych. Na płeć psychiczną składają się: identyfikacja płciowa, rola płciowa oraz psychoorientacja płciowa. Jeszcze w latach 70. XX wieku sądzono, że początkowo niezdeterminowane seksualnie noworodki rozwijają się w kierunku danej płci pod wpływem doświadczeń życiowych i oddziaływania otoczenia. Obecnie przyjmuje się, że płeć psychiczna ma podłoże neurobiologiczne a większość odmiennych dla każdej z płci cech mózgu ma charakter trwały i nie udaje się ich odwrócić za pomocą terapii hormonalnej, czy psychologicznej.