Warsztaty

Edukacja seksualna

Zajęcia są propozycją dla uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz dla klas gimnazjalnych. Powinny zostać przeprowadzone z podziałem na grupy chłopców oraz dziewcząt. Mają formę wykładu z aktywnym udziałem uczniów.

Tematyka zajęć:

  1. Normy seksualne (społeczne, religijne, kulturowe, medyczne, prawne, statystyczne ) – pojęcie normy, co jest normą a co poza nią wykracza. Naruszenie normy, przekraczanie własnych i cudzych norm. Konsekwencje naruszenia norm.
  2. Zachowania seksualne na każdym z etapów rozwoju psychoseksualnego. Co jest typowym i rozwojowym zachowaniem. Zachowania seksualne charakterystyczna dla okresu rozwojowego, w którym obecnie znajdują się uczestnicy zajęć. Omówienie zachowań seksualnych okresu dzieciństwa i dorastania – zachowania masturbacyjne, orientacyjne, interakcyjne (zabawy seksualne), dziecięca twórczość seksualna, (zabawy, rysunki), wulgaryzmy o treści seksualnej.
  3. Niepokój związany z pojawieniem się lub obserwowaniem wśród rówieśników zachowań seksualnych, reakcji genitalnej itp. Różne tempo pojawiania się objawów dojrzewania płciowego.
  4. Mity dotyczące seksualności. Zdobywanie pozycji w grupie na podstawie stopnia zaawansowania dojrzewania płciowego. Konsekwencje psychologiczne przyspieszonego lub opóźnionego dojrzewania.
  5. Granice – szanowanie i przekraczanie własnych oraz cudzych granic. Agresja słowna o treści seksualnej, dozwolony i niedozwolony dotyk.
  6. Dostępność treści seksualnych oraz ich wpływ na rozwijającą się seksualność. Porównywanie zmian zachodzących w budowie ciała z treściami o charakterze seksualnym/pornograficznym.
  7. Odsłanianie się w Internecie. Narażenie na kontakt z osobami o zaburzonej seksualności. Narażenie na bycie ofiarą przemocy na tle seksualnym/molestowania.
  8. Akceptacja własnego ciała i zmian zachodzących w okresie dojrzewania płciowego. Akceptacja i zrozumienie różnorodności zachodzących zmian oraz ich tempa. Fizjologia okresu dojrzewania płciowego.