Zasady psychoterapii

Ramy terapii: Psychoterapia rządzi się pewnymi zasadami. To ważne ze względu na relację terapeutyczną. Zwykle terapeuta zawiera z pacjentem rodzaj kontraktu. To pisemna lub ustna umowa dotycząca przewidywanego czasu trwania terapii, czasu trwania sesji, kosztów psychoterapii. Spotkania zwykle odbywają się raz w tygodniu, ale są sytuacje, kiedy wskazane są częstsze spotkania, 2-3 razy w tygodniu.

CZAS TRWANIA PSYCHOTERAPII: Psychoterapia, w zależności od problemu, może trwać od kilkunastu tygodni, do kilkudziesięciu miesięcy. Zwykle jest tak, że już na początku psychoterapeuta potrafi określić jak długo. Zdarza się jednak, że w toku terapii pojawią się dodatkowe problemy i obciążające sytuacje, które mogą wydłużyć proces.

DYNAMIKA PSYCHOTERAPII: Psychoterapia ma swoją dynamikę. Sesje, na których praca jest bardzo intensywna, dużo się dzieje, są też takie, które wydają się ciągnąć w nieskończoność. To wszystko jest ważne dla procesu zmiany. Pierwsze 3-4 spotkania to zwykle zbieranie wywiadu, stawianie diagnozy. Potem zaczyna się właściwa praca, która nie toczy się tylko podczas sesji. Pomiędzy nimi także zachodzą ważne zmiany a pacjent angażując się w terapię, cały czas pracuje nad zmianą. Często psychoterapeuta wyznacza pewne zdania domowe, rodzaj pracy do wykonania samodzielnie, która jest omawiana na kolejnym spotkaniu. Na zakończenie terapii, zwykle są 2-3 sesje kończące, które mają utrwalić efekty terapii oraz przygotować pacjenta na „rozstanie” z terapeutą. Często terapeuta umawia się na odroczone w czasie sesje podtrzymujące.

Parental Support in Education

ANONIMOWOŚĆ I TAJEMNICA: Terapeuta, jeśli omawia swojego pacjenta z innym terapeutą lub z lekarzem, zawsze robi to tak, żeby niemożliwa była identyfikacja. Anonimowość to jedna z podstawowych zasad psychoterapii. Wszystko co dzieje się podczas sesji, jest objęte tajemnicą. Terapeuta nie może rozmawiać o problemach pacjenta nawet z jego rodziną. Chyba, że pacjent wyrazi na to zgodę. Zasada ta nie dotyczy pacjenta. Jeśli chce, może opowiadać przebieg sesji swoim znajomym.

SUPERWIZJA:   Każdy psychoterapeuta powinien poddawać swoją pracę superwizji. To rodzaj konsultacji  z innym terapeutą, często bardziej doświadczonym. Podczas superwizji omawia się pacjentów i ich trudności, ale zawsze anonimowo, bez podawania danych pacjenta. Takie omawianie jest konieczne, po to, żeby wykluczyć błędy, zwrócić uwagę na sprawy, które nie zawsze są widoczne od razu.

Psychoterapia przez Skype: Ten rodzaj psychoterapii nie zastąpi spotkania w gabinecie, ale są sytuacje, w których jest dobrym rozwiązaniem. Taka terapia jest skierowana do osób, które mieszkają zagranicą lub,  z różnych względów,  nie mogą dojechać do miejsca, w którym pracuje terapeuta.