Zmiana płci u dziecka

Zmiana płci u dziecka, powstrzymanie dojrzewania płciowego

Jeżeli mamy do czynienia z potwierdzonymi wnikliwą diagnozą zaburzeniami identyfikacji płciowej, możliwość zmiany płci istnieje w Polsce dopiero po ukończeniu 18 roku życia. U osób młodszych nie ma takiej możliwości prawnej. Nie ma też możliwości prawnej powstrzymania dojrzewania płciowego, w sytuacji kiedy dziecko identyfikuje się z płcią przeciwną. Taka procedura jest możliwa w niektórych krajach.

Po co się ją stosuje?

Kiedy rodzice sądzą, że zaburzenia identyfikacji płciowej są u dziecka utrwalone i podejrzewają, że mogą się utrzymać w dorosłości, zadają sobie czasem pytanie czy nie lepiej zablokować dojrzewanie płciowe. Wtedy zmiana płci na przecwiną byłaby łatwiejsza. W niektórych krajach rodzice występują o farmakologiczną blokadę dojrzewania. Pozwala to na powstrzymanie wystąpienia nieodwracalnych zmian w budowie ciała wywołanych oddziaływaniem hormonów płciowych w okresie dojrzewania. Chłopcy nie będa mieli mutacji, ich narządy płciowe pozostaną w dziecięcym rozmiarze, nie zmieni się sylwetka. Dziewczynki z kolei nie zaczną miesiączkować a ich piersi nie urosną. W przyszłości taka osoba znacznie łatwiej przejdzie choćby procedurę chirurgiczną zmianę płci.

Blokada dojrzewania nie jest jednak obojętna dla zdrowia, ponieważ hormony płciowe sa wykorzystywane w metabolizmie organizmu nie tylko do zaistnienia zmian typowych dla płci. Stąd wiele wątpliwości co do zasadności takiej decyzji.

Co innego jeśli mamy do czynienia z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju płci a nie z zaburzeniami identyfikacji płciowej. To dzieci z wadami wrodzonymi narządów płciowych. W takim wypadku, na każdym etapie życia rodzice, w porozumieniu z lekarzami i psychologiem mogą uznać, że po urodzeniu błędnie określono płeć i wtedy jest prawna możliwość zmiany płci. Dzieci z niejednoznacznymi narządami płciowymi od urodzenia przechodzą często wiele operacji narządów płciowych. Jest to wymagane ze względów zdrowotnych. Na każdym etapie, na podstawie opinii specjalistów, można zwrócić się w przypadku zaburzeń rozwoju płci o urzędową zmianę płci a raczej o cofnięcie decyzji podjętej po urodzeniu. Korekta narządów płciowych następuje wówczas zgodnie z najbardziej optymalną deczyją zespołu specjalistów i oczywiście rodziców dziecka. Takie operacje wykonywane są wtedy nieodpłatnie, ponieważ sa traktowane jako korekta wady wrodzonej.